Nyheter

Höjt tak i a-kassan kan få medlemmar att fly facket

Taket i a-kassan höjs nu från 680 kronor per dag till 910 kronor per dag de första 100 arbetslösa dagarna, vilket motsvarar 80 procent av en lön på 25 000 kronor i månaden.Sacos och TCO:s medlemmar lär fortsätta vara med i sina fackförbund för att få tillgång till de kompletterande inkomstförsäkringarna som fackförbunden erbjuder, eftersom deras löner fortsatt kommer att ligga över taket.

Men för LO-förbunden och dess medlemmar minskar nu behovet av en inkomstförsäkring och därmed medlemsnyttan betydligt.

Det är sju LO-förbund som erbjuder sina medlemmar en inkomstförsäkring, resten tycker det är för dyrt eller principiellt fel.

Att det höjda a-kassetaket riskerar medföra färre fackliga medlemmar vill dock Kommunals förbundskassör Anders Bergström inte gå in närmare på.

– Vi har ett omfattande försäkringspaket, det i sig är medlems­rekryterande, säger han.

I dag är det cirka 480 000 medlemmar i de sju LO-förbunden som omfattas av en inkomstförsäkring, det vill säga tjänar över nuvarande taket, 18 700 kronor i månaden. Efter höjningen kommer det bara vara cirka 200 000 som omfattas, enligt Folksam som hanterar fackens inkomstförsäkringar.

– Cirka 10 000 per år har fått ersättning ur försäkringen, säger Anders Olson, affärschef på Folksam.

Än så länge är det inget förbund som tänkt avskaffa försäkringen som en följd av det höjda taket.

Bland TCO- och Sacoförbunden kommer knappast något att röra försäkringen, möjligtvis skruva på villkoren, göra dem bättre när försäkringarnas ekonomi stärks av att staten höjer taket. På liknande sätt resonerar några av LO-förbunden.

– Vi tänker behålla inkomstförsäkringen som den är, säger Anders Bergström på Kommunal.

Källa: TT Publicerad 2015-08-31 http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/hojt-tak-i-akassan-kan-fa-medlemmar-att-fly-facket

Föräldraledighet eller mer fritid – det finns många anledningar till att arbeta deltid. Men för många innebär det samma arbetsupp­gifter till lägre lön.

Gunilla Krieg är central ombudsman på fackförbundet Unionen, Sveriges största tjänstemannaförbund. Hon säger att det är vanligt att deltidsarbetet ger negativa konsekvenser på längre sikt.

– Speciellt är det många kvinnor som arbetar deltid i dag och inte tänker på att det påverkar längre fram i livet, som till exempel pensionen, säger hon.

Enligt Gunilla Krieg tänker de flesta att de bara ska arbeta deltid en kortare period – som under småbarnsåren – för att sedan gå upp på heltid. Men problem kan uppstå om man fortsätter att arbeta deltid, trots att yngsta barnet fyllt 8 år.

– Om man inte avbryter föräldraledigheten och ingen säger något, finns det en risk att hamna i deltidsfällan – alltså att inte längre vara berättigad till en heltidstjänst. Att ­mötas av det beskedet är tufft. Det är viktigt att veta att man verkligen är ledig enligt föräldraledighets­lagen, säger hon.

Hennes viktigaste tips för att undvika deltidsfällan är att ha koll på hur mycket man arbetar.

– Du måste kunna redovisa hur mycket du jobbar. Det är bra att göra noteringar för sig själv, för att ha koll om det skulle uppstå problem. Innan man går ner på deltid är det bra att ha en schyst arbets­beskrivning där arbetsuppgifterna för hel- och deltid jämförs, så att inte arbets­givaren kräver att du ska hantera lika mycket trots att du arbetar deltid. Det är bra att vara övertydlig, och att sätta upp mål för vad som förväntas av dig, säger Gunilla Krieg.

Ett annat tips är att hålla koll på hur det går för företaget man arbetar på.

– Så länge man arbetar på ett företag som är stabilt, och går ner i tid några år när barnen är små och sedan upp igen, är det ingen fara. Det är en bit av vår frihet. Men skulle det gå dåligt för företaget borde man gå upp till heltid igen, eftersom det är svårt att klara sig på lägre arbetslöshetsersättning, säger Gunilla Krieg.

Enligt henne har det blivit allt vanligare att gå ner i arbetstid, och många har friare jobb där de kommer överens med arbetsgivaren att jobba hemifrån ibland, eller sitta på distans.

– Vi tycker att det är viktigt med frihet, att kunna välja att arbeta deltid under småbarnsåren eller vid 60-årsåldern. Men det är viktigt att vara medveten om att det kan påverka ekonomin för resten av livet om man har otur, säger Gunilla Krieg.

Men arbetsmängden kan bli tung för den som har barn, med många sena kvällar eller extra arbete hem­ifrån.

– Det här är en arbetsmiljöfråga och en fråga om att få ihop livspusslet. Men många har upplevt det stressigt, till exempel att de får ett berg av övertid som de sedan har svårt att få ut i komp. Andra upplever att man inte hinner med att till exempel fika, säger Gunilla Krieg.

Källa: http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/sa-undviker-du-deltidsfallan/.       Publicerad 2014-08-19 12:04

Allt fler har en privat inkomstförsäkring, som komplement till a-kassan. 

I en Folksam-undersökning svarade 39 procent att de var försäkrade. Det kan jämföras med 18 procent för sex år sedan.

Att arbetslöshetsförsäkringen ger låg ersättning tros ligga bakom de växande antalet privata försäkringar.

Enligt undersökningen är de flesta försäkrade via sitt fackförbund, att någon tecknar en individuell inkomstförsäkring är mycket ovanligt.

”För de allra flesta är en kompletterande inkomstförsäkring en nödvändighet för att klara ekonomin om man blir av med jobbet” skriver Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam, i en kommentar.

1.000 förvärvsarbetande personer ingick i undersökningen.

Källa: http://www.svt.se/nyheter/sverige/allt-fler-skaffar-privat-inkomstforsakring. Publicerad: